Ōtorohanga 2050

A better future, together!

He rautaki hei painga mō tātou āmuri ake nei

 

What Future would you like to see for the Ōtorohanga District?